' Cogi Baba Ulu Ermiş, Herkesin Muradını Vermiş ' Bize Ulaşın | Ana Sayfa
Köy | Ulu Ermiş| Festival | Cemevi | Fotoğraflar | Duyurular | Ziyaretçi Defteri | Linkler
COGİ-DER / Cogi-Der || Cogi-Der Tüzük ve Amaçları

COGİ-DER TÜZÜĞÜ VE AMAÇLARI:

Madde 1 –Derneğin Adı: SİVAS İMRANLI COGİ BABA KÖYÜ DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

Kısa adı: COGİ-DER’dir

Derneğin merkezi: ANKARA dır.

Dernek: Yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek İçin dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı:

Madde 2- Dernek, Cogi Baba Köyü nüfusuna kayıtlı olup, çeşitli kent yada ülkelerde yaşamakta olan köylüler arasında ekonomik, sosyal, kültürel yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştirmek; Cogi Baba’nın tarihi ve folklorik zenginliklerini tanıtmak için aşağıdaki etkinliklerde bulunmayı amaçlar.

1) Cogi Baba’nın tarihini araştırmak amacıyla öncelikle köyden yetişen tarihçilerin araştırmalarını kapsayan,derneğin kuruluş amaçlarını içeren kitaplar hazırlamak.

2) Cogi Baba Köyünde yetişen, şair,ozan ,yazar ve bilim adamlarını tanıtmak, bu kişiler anısına toplantılar düzenlemek, yöresel halk danslarını, semahları ve türküleri tanıtmak, enstrüman çalmayı öğretmek; bu amaçları gerçekleştirmek için yarışmalar düzenlemek.

3) Ülke içi ve dışında yaşayan Köylüler arasında dayanışmayı gerçekleştirmek amacıyla adres tespiti için rehber bastırmak.

4) Cogi Baba’lı öğrencileri teşvik etmek amacıyla, yurt ve kredi sağlamak.

5) Dernek üyeleri arasında sosyal ve kültürel iletişim sağlamak amacıyla, lokal açmak.

6) Cogi Baba çeşmesi, cemevi ve çevresini yeniden düzenlemek.

7) Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

8) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

9) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak,yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

10) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

11) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

12) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

13) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak ve gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

14) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

15) Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

16) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

17) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

18) Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

19) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmaktır

Cogi Baba Köyü resmi internet sayfasına hoş geldiniz...

COGİ-DER

Cogibaba Dergisi

© Copyright 2006 cogibaba.net